Κωνσταντάρας

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μαθαίνοντας Ακτινολογία

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

Βασικές Αρχές Οφθαλμολογίας

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

'Εργο και Δραστηριότητα

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Το εγχειρίδιο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας επαγγελματιών υγείας από τον χώρο της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής με εμπειρία και εξειδίκευση στην γενική νοσηλεία. Η συνεργατική αυτή..

17,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 17,00€

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Το εγχειρίδιο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας επαγγελματιών υγείας από τον χώρο της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής με εμπειρία και εξειδίκευση στην γενική νοσηλεία. Η συνεργατική αυτή προσπάθεια ..

13,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 13,00€

Miller's Review Ορθοπαιδικής

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

Μαιευτική και Γυναικολογία

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

Κλινική Ανατομία Ώμου

Διαστάσεις: 17 x 24 cm, Εξώφυλλο: ΣκληρόΤο βιβλίο αυτό,αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όχι μόνο των ανατομικών στοιχειών που δομούν την ωμική ζώνη,αλλά κυρίως της λειτουργικής τους σχέσης, της εμ..

50,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 50,00€

Παθήσεις Ωτός,Ρινός και Λάρυγγα

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

Νευρολογική Αποκατάσταση

..

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

Oρθοπαιδικό Τραύμα

Το βι βλίο "Ορθοπαιδικό Τραύμα: Ανασκόπηση" περι λαμβάνει όλο το φάσμα της αν τι μετώπι σης του τραύματος των ενηλί κων και των παι δι ών και αποτελ εί μί α πρακ τι κή πηγή γ νώσης. Το κεί μενο, το οπ..

120,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 120,00€

Loading...