Η Έρευνα στις Επιστήμες Υγείας

Η Έρευνα στις Επιστήμες Υγείας
Μελετώντας, Χρησιμοποιώντας και Δημιουργώντας Ενδείξεις
Janet Houser

  • Εκδόσεις: Κωνσταντάρας
  • Κωδικός Προϊόντος: 9789606080449
  • Ημ. Έκδοσης: 2019
  • Επιμέλεια Έκδοσης: Ευρυδίκη Καμπά, Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Αρετή Σταυροπούλου, Γεωργία Φασόη-Μπαρκά
  • Σελίδες: 660
  • ISBN: 9789606080449
  • Κωδικός ευδόξου: 86201087
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο


  • 65,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 65,00€
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

Το βιβλίο, Η Έρευνα στις Επιστήμες Υγείας: Μελετώντας, Χρησιμοποιώντας και Δημιουργώντας Ενδείξεις, η 4η Έκδοση, επικεντρώνεται στην άποψη ότι η έρευνα είναι απαραίτητη στην δημιουργία ενδείξεων για την νοσηλευτική πρακτική. Είναι γραμμένο σε απλό ύφος και χρησιμοποιεί μια φιλική προς τον  αναγνώστη προσέγγιση. Αυτό το Βιβλίο διδάσκει τους φοιτητές πως θα μετατρέπουν την έρευνα στην δημιουργία ενδείξεων με έναν πρακτικό τρόπο. Βοηθά επίσης τους φοιτητές να αποκτήσουν Βασικές γνώσεις για όλους τους τύπους έρευνας που χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις, δίνοντας έμφαση στις ερευνητικές μεθόδους, στη χρήση των ερευνητικών  ενδείξεων  στην  λήψη κλινικών  αποφάσεων  και στους τρόπους εφαρμογής της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις. Η τέταρτη έκδοση αυτού του Βιβλίου, τονίζει την σημασία της μετατροπής των ευρημάτων της έρευνας σε ενδείξεις ως το πιο σημαντικό Βήμα στην βελτίωση της φροντίδας του ασθενή. Η επικαιροποιημένη αυτή έκδοση συγκρίνει εξι διαφορετικά μοντέλα για οργανωτική πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις, συμπεριλαμβάνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως πρακτική καθεστώτος μαγνήτη, συνεργασία μεταξύ ερευνητών  και επαγγελματιών υγείας για μεταφορά της γνώσης, πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις στην φροντίδα στο σπίτι και στην κοινότητα, και τις προκλήσεις για την δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας που θα εκτιμά την αξία της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις.

Πρόσθετα σε αυτήν την έκδοση:

•  Οδηγίες για την ανασκόπηση του πεδίου

•  Νέα απόδοση στην χρήση της τεχνολογίας, μεγάλα δεδομένα και ερευνητικά δεδομένα

•  Περιλαμβάνει μοντέλα PECO και PICOT

• Διευρυμένο τμήμα με την αναγνώριση προκλήσεων για την εφαρμογή πρακτικής Βασισμένης σε ενδείξεις

Μέρος Ι: Εισαγωγή στην έρευνα 1
1. Η σημασία της έρευνας ως ενδείξεις στη νοσηλευτική 2
Η έρευνα ως ενδείξεις για τη νοσηλευτική πρακτική 3
Τι είναι η νοσηλευτική έρευνα; 5
Έρευνα: Μια θεμελιώδης νοσηλευτική δεξιότητα    6           
Η εξέλιξη της έρευνας στη νοσηλευτική 8
Οι ρόλοι σύγχρονης νοσηλευτικής έρευνας  11      
Έρευνα έναντι της επίλυσης προβλημάτων  14          
Η έρευνα ως ενδείξεις στη νοσηλευτική πρακτική 16
Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις 16
Η σημασία της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις στη νοσηλευτική 20
Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ενδείξεις στη φροντίδα υγείας; 21
Στρατηγικές για την εφαρμογή πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις 24
Στρατηγικές για την υπέρβαση των φραγμών 25
Η μελέτη της έρευνας για πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις 26
Αξιοποίηση της έρευνας στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις 28
Δημιουργία ενδείξεων στην πρακτική 32
Μελλοντικές κατευθύνσεις για τη νοσηλευτική έρευνα 33
Περίληψη των βασικών εννοιών 33Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 35
Βιβλιογραφικές Αναφορές 36
2. Η ερευνητική διαδικασία και οι μέθοδοι μάθησης 39
Εισαγωγή 40      
Η ερευνητική διαδικασία 41
Ταξινόμηση της Έρευνας με βάση τα φιλοσοφικά πιστεύω
   για τη Φύση του Κόσμου  44
Επιλογή ενός Σχεδίου 48
Ταξινομήσεις της έρευνας με βάση την πρόθεση του ερευνητή  51
Ταξινομήσεις της έρευνας με βάση τη φύση του ερευνητικού σχεδίου 52
Μελετώντας την Έρευνα για τη βασισμένη σε ενδείξεις πρακτική 53
Η μελέτη της Έρευνας για την πρακτική βασισμένης σε ενδείξεις 55
Αξιοποίηση της έρευνας στην πρακτική βασισμένης σε ενδείξεις 56
Δημιουργία ενδείξεων για την πρακτική 57
Περίληψη των βασικών εννοιών 58
Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 60
Βιβλιογραφικές Αναφορές 61
3. Δεοντολογικές και νομικές θεωρήσεις στην έρευνα 62
Εισαγωγή 63
Μαθαίνοντας από το παρελθόν, προστατεύοντας το μέλλον 64
Διεθνείς οδηγίες για τον ερευνητή  67
Εθνικές οδηγίες για τον ερευνητή νοσηλευτή 69
Ο ηθικός ερευνητής 73
Νομικές και ρυθμιστικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της έρευνας  79
Ιδρυματικές επιτροπές αξιολόγησης 83       
Έρευνα που περιλαμβάνει ζώα 89
Παραβάσεις στην έρευνα 90
Ο κανόνας ιδιωτικότητας της HIPAA 91
Μελετώντας την Έρευνα για την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις 94
Η χρήση της έρευνας στη νοσηλευτική πρακτική  95
Δημιουργία ενδείξεων για την πρακτική 96

Περίληψη των βασικών εννοιών 96
Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 97
Βιβλιογραφικές Αναφορές 99

Μέρος II: Σχεδιασμός της έρευνας 101
4. Εντοπίζοντας προβλήματα και γράφοντας ερωτήσεις 102
Εισαγωγή 103
Εύρεση και ανάπτυξη ερευνητικών προβλημάτων  110
Ανάπτυξη της ερευνητικής ερώτησης  119
Μελετώντας την Έρευνα για την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις 127
Αξιοποίηση της έρευνας στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις  127
Δημιουργία ενδείξεων για την πρακτική 128
Περίληψη των βασικών εννοιών 131
Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 133
Βιβλιογραφικές Αναφορές 134
5. Η επιτυχημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση 136
Εισαγωγή στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 137
Σκοπός, σημασία και πεδίο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 139
Τύποι βιβλιογραφίας που χρησιμοποιούνται στην ανασκόπηση 140
Αναζήτηση για ενδείξεις σε ένα ερευνητικό πρόβλημα 143
Ικανότητες για την κατάρτιση στη συλλογή πληροφοριών 145
Μελέτη του Τμήματος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 147
Αξιοποίηση της βιβλιογραφίας βασισμένης σε ενδείξεις στη Νοσηλευτική 149
Πρακτική
Δημιουργία μιας αξιόπιστης, έγκυρης βιβλιογραφικής ανασκόπησης 153
Περίληψη των βασικών εννοιών 162
Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 163
Βιβλιογραφικές Αναφορές 164
6. Επιλογή ενός κατάλληλου ερευνητικού σχεδίου 166
Εισαγωγή  167              
Τι είναι ένα ερευνητικό σχέδιο; 169
Η βάση για την επιλογή του ερευνητικού σχεδιασμού 169
Οι αποφάσεις για τον ερευνητικό σχεδιασμό 171
Μελέτη της Έρευνας για την πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις 186
Αξιοποίηση της έρευνας στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις  188
Δημιουργία ενδείξεων για την πρακτική 189
Περίληψη των βασικών εννοιών 191Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 192
Βιβλιογραφικές Αναφορές 193
Μέρος ΙΙΙ: Η Διαδικασία της έρευνας 195
7. Η στρατηγική δειγματοληψίας 196
Εισαγωγή 195
Στρατηγική επιλογής: Πώς επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες; 201
Η στρατηγική επιλογής δειγμάτων 203
Ανάγνωση του τμήματος δειγματοληψίας μιας ερευνητικής μελέτης 220
Αξιοποίηση της έρευνας ως ενδείξεις για την πρακτική 222
Δημιουργία μιας στρατηγικής επαρκούς δειγματοληψίας 224
Περίληψη των βασικών εννοιών 229
Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 230
Βιβλιογραφικές Αναφορές 231
8. Μέτρηση και συλλογή δεδομένων 235
Εισαγωγή 236
Μέτρηση 237
Η στρατηγική της μέτρησης 239
Στρατηγικές για να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα μέτρησης 251
Συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία 262
Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων 272
Μελέτη για τη μέτρηση και τη συλλογή δεδομένων 273
Αξιοποίηση των μετρήσεων από μια ερευνητική μελέτη 275
Δημιουργία μετρήσεων και συλλογή δεδομένων 277
Περίληψη των βασικών εννοιών 281
Βιβλιογραφικές Αναφορές 283
9. Ενίσχυση της εγκυρότητας της έρευνας 287
Εισαγωγή 288
Ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην εσωτερική εγκυρότητα 289
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την εσωτερική εγκυρότητα 297
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την εξωτερική εγκυρότητα 303
Ισορροπώντας την εσωτερική με την εξωτερική εγκυρότητα 306
Εμπιστοσύνη στην ποιοτική έρευνα  307         
Στρατηγικές για την προώθηση της εγκυρότητας της ποιοτικής έρευνας 308Μελετώντας μια ερευνητική μελέτη για τον καθορισμό της εγκυρότητας 312
Αξιοποίηση των έγκυρων μελετών ως ενδείξεις για τη νοσηλευτική πρακτική 313
Δημιουργία μιας έγκυρης ερευνητικής μελέτης 314
Περίληψη των βασικών εννοιών 316
Για περισσότερη εμβάθυνση και λεπτομέρειες 317
Βιβλιογραφικές Αναφορές 319
Μέρος IV: Έρευνα που περιγράφει τους πληθυσμούς 321
10. Περιγραφικές ερευνητικές ερωτήσεις και διαδικασίες 322
Εισαγωγή 323
Περιγραφικές ερευνητικές μελέτες 326
Τα χαρακτηριστικά ενός περιγραφικού σχεδίου 326
Περιγραφή των ομάδων στις δειγματοληπτικές έρευνες 328
Περιγραφή των ομάδων σε σχέση με τον χρόνο 331
Περιγραφή των απαντήσεων του μοναδικού υποκειμένου 338
Σχέδια που περιγράφουν σχέσεις/συσχετίσεις 346
Ανάλυση της περιγραφικής έρευνας 353
Αξιοποίηση της περιγραφικής έρευνας στη βασισμένη σε ενδείξεις 357
νοσηλευτική πρακτική
       
Δημιουργία της περιγραφικής έρευνας 360
Περίληψη των βασικών εννοιών 361
Βιβλιογραφικές Αναφορές 363
11. Σύνοψη και παρουσίαση των περιγραφικών δεδομένων 365
Εισαγωγή 366
Μια ανασκόπηση της ανάλυσης των περιγραφικών δεδομένων 369
Κατανόηση των επιπέδων μέτρησης 369
Προσδιορισμός της μορφής και της κατανομής 371
Περιγραφή του κέντρου και της διάδοσης 377
Κοινά σφάλματα στη σύνοψη δεδομένων 390
Ανάγνωση του τμήματος περιγραφικών δεδομένων σε μια ερευνητική μελέτη 392
Αξιοποίηση της ανάλυσης περιγραφικών δεδομένων στην πρακτική 395
Καταγραφή περιγραφικών αποτελεσμάτων 399
Περίληψη των βασικών εννοιών 399
Βιβλιογραφικές Αναφορές 401Μέρος V: Μελέτες που μετρούν την αποτελεσματικότητα 403
12. Ποσοτικές ερευνητικές ερωτήσεις και διαδικασίες 404
Εισαγωγή 405
Ποσοτικές ερευνητικές ερωτήσεις 407
Χαρακτηριστικά ενός ποσοτικού σχεδίου  408
Ο χρυσός κανόνας: Το πειραματικό σχέδιο 412
Πιο κοινά: Hμι-πειραματικά ερευνητικά σχέδια 417
Σχέδια που εστιάζουν σε ακέραιες ομάδες 421
Σχέδια χρονικής σειράς 427
Ανάγνωση ποσοτικής έρευνας 430
Αξιοποίηση της ποσοτικής έρευνας στη βασισμένη σε ενδείξεις 432
Γενίκευση των αποτελεσμάτων των ποσοτικών μελετών 433
Δημιουργία μιας ποσοτικής έρευνας 435
Περίληψη των βασικών εννοιών 439
Βιβλιογραφικές Αναφορές 440
13. Ανάλυση και παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων 442
Εισαγωγή 444
Μερικοί γενικοί κανόνες ποσοτικής ανάλυσης 445
Τύποι ποσοτικών αναλύσεων 446
Μια ανασκόπηση της ποσοτικής ανάλυσης 449
Επιλογή της κατάλληλης ποσοτικής δοκιμής 455
Μελέτη του τμήματος ανάλυσης μιας ερευνητικής έκθεσης 467
Αξιοποίηση ποσοτικών αποτελεσμάτων ως ενδείξεις για την πρακτική 474
Δημιουργία μιας ποσοτικής ανάλυσης 475
Περίληψη των βασικών εννοιών 476
Βιβλιογραφικές Αναφορές 479
Μέρος VI: Έρευνα που περιγράφει την έννοια μιας εμπειρίας 480
14. Ερευνητικές ερωτήσεις και διαδικασίες ποιοτικής έρευνας 481
Μια εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα 482
Χαρακτηριστικά των ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων  489
Ενίσχυση της εμπιστευσιμότητας των ποιοτικών μελετών 493
Ταξινομήσεις των ποιοτικών παραδόσεων 498    
Κατανόηση των ποιοτικών ερευνητικών μελετών 513
Αξιοποίηση των ποιοτικών ερευνητικών μελετώντας ενδείξεις 515
Δημιουργία ποιοτικών ενδείξεων 519
Περίληψη των βασικών εννοιών 522
Βιβλιογραφικές Αναφορές 524
15. Ανάλυση και παρουσίαση των ποιοτικών αποτελεσμάτων 527
Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση 528
Η διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης 534
Διαχείριση και οργάνωση των δεδομένων 535
Λογισμικό για την ποιοτική ανάλυση 543
Αξιοπιστία και εγκυρότητα: Η ποιοτική εκδοχή 545
Παρουσίαση των ποιοτικών αποτελεσμάτων 548
Ανάγνωση του τμήματος ποιοτικής ανάλυσης μιας έκθεσης 549
Χρησιμοποίηση της ποιοτικής ανάλυσης στη νοσηλευτική πρακτική 552
Δημιουργία ποιοτικών αναλύσεων 553
Περίληψη των βασικών εννοιών 556
Βιβλιογραφικές Αναφορές 558
Μέρος VII: Μετάφραση της έρευνας 560
16. Μετάφραση της έρευνας στην κλινική πρακτική 561
Εισαγωγή 562
Ο ρόλος του νοσηλευτή στη μετάφραση γνώσης 565
Προσδιορισμός προβλημάτων στη μετάφραση γνώσης 566
Μετάδοση των ερευνητικών συμπερασμάτων 566
Εντοπίζοντας και συγκεντρώνοντας τις ενδείξεις 574
Μοντέλα για την μετάφραση της έρευνας στην πρακτική 588
Περίληψη των βασικών εννοιών 598
Βιβλιογραφικές Αναφορές 599
Γλωσσάριο 602
Ευρετήριο 617          

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε
Loading...