• -11%-11%

  Δοκιμασίες Μέτρησης & Αξιολόγησης στο Πεδίο

  Δείκτες Υγείας, Λειτουργικής Ικανότητας και Φυσικής Κατάστασης

  Η μέτρηση και αξιολόγηση της επίκαιρης απόδοσης – επίδοσης είναι η αρχή και το τέλος της διαδικασίας καθοδήγησης και ρύθμισης της άσκησης – προπόνη- σης. Από τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί εξαρτάται η αποτελεσματικό- τητα και η ασφάλεια εφαρμογής ενός προγράμματος άσκησης – προπόνησης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Γυμναστές – Καθηγητές […]

  ISBN: 9789606080500
  Ημ. Έκδοσης: 2020  40,00(Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)
  Καλάθι