Availability: Άμεσα Διαθέσιμο

Νευρολογία

ISBN: 9789606080289
ISBN: 9789606080289
Εκδόσεις: Κωνσταντάρας
Εκδόσεις

Ημ. Έκδοσης

2020

Σελίδες

600

Μορφή

Έντυπο

Κωδικός Ευδόξου

86053645

Συγγραφείς

Κύριος Συγγραφέας

50,00€(Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

Άμεσα Διαθέσιμο

Περιγραφή

Η δεύτερη (Αγγλική) έκδοση του πρακτικού αυτού οδηγού παρέχει μία λεπτομερή εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της κλινικής νευρολογίας. Καλύπτει το ιστορικό, τη νευρολογική εξέταση και τις παρακλινικές εξετάσεις, την εντόπιση της διάγνωσης και τη διαφορική διάγνωση των τυπικών συνδρόμων, τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, των περιφερικών νεύρων, του αυτόνομου νευρικού συστήματος και των μυών, την επιληψία και φλεγμονώδεις νόσους όπως είναι η πολλαπλή σκλήρυνση.
Χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι η ξεκάθαρη δομή του περίπλοκου περιεχομένου που επιτρέπει την αποτελεσματική εκμάθηση, ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις για το αντικείμενο, αλλά και η απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της θεωρίας και της κλινικής πράξης, με απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις παρακλινικές εξετάσεις. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από κατατοπιστικά σχεδιαγράμματα και από τις κατάλληλες εικόνες αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας.
Βασικά χαρακτηριστικά:
• Πλήρης αναθεώρηση των περιεχομένων και βελτιωμένη σελιδοποίηση σε σχέση με την πρώτη έκδοση.
• Ευφυής μορφή και δομή, που κάνουν εύκολη και αποτελεσματική την κατανόηση σύνθετων πληροφοριών.
• Ξεκάθαρες έγχρωμες εικόνες και σχεδιαγράμματα, πολλά από τα οποία είναι νέα ή αναθεωρημένα για τη δεύτερη έκδοση.
• Συνοπτικοί πίνακες αναπτύσσουν και οργανώνουν τις πληροφορίες που αφορούν διάφορα θέματα.
• Τεράστια κλινική εμπειρία δύο ιδιαίτερα σεβαστών πανεπιστημιακών δασκάλων.
Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί την ιδανική εισαγωγή στην κλινική νευρολογία για τους φοιτητές ιατρικής, τους ειδικευόμενους και ειδικευμένους στη νευρολογία, τους φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα των ασθενών.

Heinrich Mattle, MD, Professor of Neurology, Senior Consultant and formerly Vice-Chairman of the Department of Neurology, Head of the Neurological Policlinic and Stroke Center, Inselspital, University of Bern, Bern, Switzerland.
Marco Mumenthaler†, MD, Professor of Neurology, formerly Chairman of the Department of Neurology, Inselspital, University of Bern, Bern, Switzerland

Περιεχόμενα

1 Βασικές Γνώσεις
1.1 Μικροσκοπική Ανατομία του Νευρικού Συστήματος 3
1.1.1 Νευρώνες 3
1.1.2 Νευρογλοία 4
1.1.3 Έλυτρο Μυελίνης 4
1.1.4 Συνάψεις 4
1.2 Στοιχεία Νευροφυσιολογίας 5
1.2.1 Δίαυλοι Ιόντων 5
1.2.2 Δυναμικό Ηρεμίας 6
1.2.3 Δυναμικό Ενεργείας 6
1.2.4 Μετάδοση της Νευρικής Ώσης 6
1.3 Στοιχεία Νευρογενετικής 6
1.3.1 Γενικά Στοιχεία Γενετικής 7
1.3.2 Νευρογενετική 9
1.3.3 Γενετική Συμβουλευτική 11
2 Λήψη του Ιστορικού στη Νευρολογία
2.1 Γενικές Αρχές Λήψης του Ιστορικού 15
2.1.1 Γενικές Προϋποθέσεις για τη Λήψη ενός Καλού Ιστορικού 15
2.1.2 Γενικές Αρχές της Κλινικής Διαγνωστικής Συνέντευξης 15
2.1.3 Η Συμπεριφορά σας προς τον Ασθενή 15
2.1.4 Το Ιστορικό και η Κλινική Εξέταση 16
2.2 Ειδικά Στοιχεία του Ιστορικού 17
2.2.1 Η Παρούσα Νόσος 17
2.2.2 Ατομικό Αναμνηστικό, Οικογενειακό και Κοινωνικό Ιστορικό 17
3 Νευρολογική Εξέταση
3.1 Βασικές Αρχές της Νευρολογικής Εξέτασης 21
3.2 Στάση και Βάδιση 24
3.2.1 Γενικές Παρατηρήσεις 24
3.2.2 Ειδικές Δοκιμασίες για τη Στάση και τη Βάδιση 24
3.3 Κεφαλή και Κρανιακά Νεύρα 27
3.3.1 Κεφαλή και Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης 27
3.3.2 Κρανιακά Νεύρα 29
3.4 Άνω Άκρα 46
3.4.1 Γενικά Στοιχεία 46
3.4.2 Κινητική Λειτουργία και Συντονισμός 47
3.4.3 Μυϊκός Τόνος και Μυϊκή Ισχύς 48
3.4.4 Αντανακλαστικά 50
3.4.5 Αισθητικότητα 59
3.5 Κορμός 60
3.5.1 Ράχη και Σπονδυλική Στήλη 60
3.5.2 Αντανακλαστικά 61
3.5.3 Αισθητικότητα 62
3.6 Κάτω Άκρα 62
3.6.1 Γενικά Στοιχεία 62
3.6.2 Συντονισμός και Μυϊκή Ισχύς 63
3.6.3 Αντανακλαστικά 64
3.6.4 Αισθητικότητα 66
3.7 Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 66
3.8 Στοιχεία της Γενικής Κλινικής Εξέτασης που Έχουν Σχέση με τη Νευρολογία 67
3.9 Νευροψυχολογική και Ψυχιατρική Εξέταση 67
3.9.1 Ψυχοπαθολογικά Ευρήματα 67
3.9.2 Νευροψυχολογική Εξέταση 68
4 Παρακλινικές Εξετάσεις στη Νευρολογία
4.1 Γενικές Αρχές 79
4.2 Απεικονιστικές Εξετάσεις 79
4.2.1 Απλές Ακτινογραφίες 79
4.2.2 Αξονική Τομογραφία 80
4.2.3 Μαγνητική Τομογραφία 82
4.2.4 Αγγειογραφία με Σκιαγραφικό Μέσο (Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία) 89
4.2.5 Μυελογραφία και Ριζογραφία 92
4.2.6 Διαγνωστικές Τεχνικές Πυρηνικής Ιατρικής 93
4.3 Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες 95
4.3.1 Γενικές Αρχές 95
4.3.2 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 96
4.3.3 Προκλητά Δυναμικά 99
4.3.4 Ηλεκτρομυογράφημα 102
4.3.5 Ηλεκτρονευρογράφημα 105
4.3.6 Άλλες Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες 106
4.4 Υπερηχογράφημα (Νευροϋπερηχογράφημα) 106
4.5 Άλλες Παρακλινικές Εξετάσεις 109
4.5.1 Εξετάσεις του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού 109
4.5.2 Ιστικές Βιοψίες 112
4.5.3 Περιμετρία 112
5 Καθορισμός της Εντόπισης και Διαφορικ> Διάγνωση των Νευρολογικών Συνδρόμων
5.1 Γενικές Αρχές 115
5.2 Μυϊκή Αδυναμία και Άλλες Διαταραχές της Κινητικότητας 115
5.2.1 Ανατομική Βάση της Κινητικής Λειτουργίας 115
5.2.2 Ρυθμιστικά Συστήματα της Κίνησης 116
5.3 Διαταραχές της Αισθητικότητας 121
5.3.1 Ανατομική Βάση της Αισθητικής Λειτουργίας 121
5.3.2 Περιφερική Μοίρα του Σωματοαισθητικού Συστήματος 121
5.3.3 Κεντρική Μοίρα του Σωματοαισθητικού Συστήματος 123
5.4 Διαταραχές του Επιπέδου Συνείδησης 127
5.4.1 Υπνηλία, Εμβροντησία και Κώμα: Βαρύτητα και Αίτια 127
5.4.2 Διαφορική Διάγνωση του Κώματος 129
5.5 Δυσλειτουργία Συγκεκριμένων Περιοχών του Εγκεφάλου 129
5.5.1 Σύνδρομα των Λοβών των Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων 130
5.5.2 Σύνδρομα του Εξωπυραμιδικού Κινητικού Συστήματος 132
5.5.3 Θαλαμικά Σύνδρομα 133
5.5.4 Μεταιχμιακό Σύστημα 134
5.5.5 Σύνδρομα του Στελέχους 135
5.5.6 Παρεγκεφαλιδικά Σύνδρομα 136
6 Παθήσεις του Εγκεφάλου και των Μηνίγγων
6.1 Συγγενείς και Περιγεννητικές Παθήσεις του Εγκεφάλου 143
6.1.1 Γενικές Γνώσεις 143
6.1.2 Εγκεφαλικές Κινητικές Διαταραχές 143
6.1.3 Υδροκέφαλος 145
6.1.4 Μικροκεφαλία 147
6.1.5 Δυσραφικές Δυσπλασίες 147
6.1.6 Ετεροτοπία 147
6.1.7 Ουλογυρία 147
6.1.8 Φακωματώσεις 147
6.1.9 Ενδομήτριες Λοιμώξεις του Εγκεφάλου 149
6.1.10 Άλλες Εμβρυοπάθειες 150
6.1.11 Δυσπλασίες του Κρανίου και της Κρανιοαυχενικής Συμβολής 150
6.1.12 Ψυχικές Διαταραχές 152
6.2 Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις 152
6.2.1 Γενικά Στοιχεία 153
6.2.2 Ιστορικό και Νευρολογική Εξέταση 153
6.2.3 Εκτίμηση της Βαρύτητας, Απεικονιστικές Εξετάσεις 154
6.2.4 Παθοφυσιολογία και Κλινικά Χαρακτηριστικά 155
6.2.5 Τραυματικά Αιματώματα 159
6.2.6 Θεραπεία των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων 160
6.2.7 Επιπλοκές 162
6.2.8 Πρόγνωση 164
6.3 Ενδοκράνια Υπέρταση 165
6.3.1 Ορισμός, Αιτιολογία και Παθογένεια 165
6.3.2 Κλινικά Χαρακτηριστικά και Διαγνωστική Εκτίμηση 167
6.3.3 Επιπλοκή: Εγκολεασμός 168
6.3.4 Θεραπεία 168
6.4 Όγκοι του Εγκεφάλου 169
6.4.1 Γενικά Σημεία 169
6.4.2 Αστροκύττωμα και Γλοιοβλάστωμα 172
6.4.3 Επενδύμωμα 175
6.4.4 Μυελοβλάστωμα και Αρχέγονοι Νευροεξωδερμικοί Όγκοι 175
6.4.5 Ολιγοδενδρογλοίωμα 175
6.4.6 Μηνιγγίωμα 176

6.4.7 Λέμφωμα 177
6.4.8 Όγκοι της Υπόφυσης 178
6.4.9 Δυσπλασίες και Αμαρτωματώδεις Όγκοι 179
6.4.10 Νευρειλημμώματα 179
6.4.11 Εγκεφαλικές Μεταστάσεις 180
6.5 Εγκεφαλική Ισχαιμία και Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 181
6.5.1 Γενικά Στοιχεία 181
6.5.2 Ανατομία και Παθοφυσιολογία 181
6.5.3 Ταξινόμηση της Εγκεφαλικής Ισχαιμίας με Βάση τη Βαρύτητα 185
6.5.4 Αιτιολογία, Παράγοντες Κινδύνου και Πρωτογενής Προφύλαξη 185
6.5.5 Η Δυναμική Πορεία της Εγκεφαλικής Ισχαιμίας στο Χρόνο 190
6.5.6 Τύποι Εμφράκτων 190
6.5.7 Κλινικά Σύνδρομα ΑΕΕ 193
6.5.8 Διαγνωστική Εκτίμηση 196
6.5.9 Θεραπεία του Ισχαιμικού ΑΕΕ 198
6.5.10 Ειδικοί Τύποι Εγκεφαλικής Ισχαιμίας 201
6.6 Ενδοκράνια Αιμορραγία μη Τραυματικής Αιτιολογίας 202
6.6.1 Ενδοεγκεφαλική Αιμορραγία 202
6.6.2 Υπαραχνοειδής Αιμορραγία 206
6.7 Λοιμώδη Νοσήματα του Εγκεφάλου και των Μηνίγγων 210
6.7.1 Γενικά Στοιχεία 211
6.7.2 Οξεία Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα 213
6.7.3 Οξεία Ιογενής Μηνιγγίτιδα: Άσηπτη ή Λεμφοκυτταρική Μηνιγγίτιδα 216
6.7.4 Χρόνια Μηνιγγίτιδα 216
6.7.5 Βακτηριακή (Μηνιγγο) εγκεφαλίτιδα: Σπειροχαιτικές Λοιμώξεις 218
6.7.6 Ιογενής Εγκεφαλίτιδα 221
6.7.7 Μυκητιασική Εγκεφαλίτιδα 224
6.7.8 Παρασιτική και Πρωτοζωική Εγκεφαλίτιδα 227
6.7.9 Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια: Νόσος Creutzfeldt-Jakob 228
6.7.10 Λοιμώξεις από Βραδείς Ιούς 229
6.7.11 Ενδοκράνια Αποστήματα 230
6.8 Μεταβολικές Παθ>σεις και Συστηματικές Νόσοι που Επηρεάζουν το Νευρικό Σύστημα 232
6.8.1 Συγγενείς Μεταβολικές Διαταραχές 232
6.8.2 Δηλητηριάσεις και Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος που Προκαλούνται από το Αλκοόλ 237
6.8.3 Ενδοκρινικές Παθήσεις 237
6.8.4 Παθήσεις του Γαστρεντερικού Συστήματος 240
6.8.5 Αιματολογικές Νόσοι 241
6.8.6 Νόσοι του Κολλαγόνου και Αυτοάνοσες Νόσοι 242
6.8.7 Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα 243
6.8.8 Μεταιχμιακή Εγκεφαλίτιδα 243
6.8.9 Νεφρική Ανεπάρκεια και Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές 244
6.9 Νόσος Parkinson και Άλλα Υπερτονικά-Υποκινητικά Σύνδρομα 246
6.9.1 Γενικά Στοιχεία 246
6.9.2 Νόσος Parkinson (Ιδιοπαθές Σύνδρομο Parkinson) 246
6.9.3 Άτυπα Παρκινσονικά Σύνδρομα 256
6.9.4 Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση 257
6.9.5 Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων 257
6.9.6 Φλοιοβασική Εκφύλιση 258
6.9.7 Άνοια με Σωμάτια Lewy 258
6.10 Χορεία, Αθέτωση, Βαλλισμός, Δυστονία: Υπερκινητικά Σύνδρομα 258
6.10.1 Χορεία του Huntington 258
6.10.2 Έλασσων Χορεία (Χορεία του Sydenham) 260
6.10.3 Αθέτωση 261
6.10.4 Βαλλισμός 262
6.10.5 Δυστονικά Σύνδρομα 262
6.10.6 Ιδιοπαθής Τρόμος και Άλλοι Τύποι Τρόμου 263
6.11 Νόσοι της Παρεγκεφαλίδας και Άλλες Παθ>σεις που Προκαλούν Αταξία 265
6.11.1 Γενικά Στοιχεία 265
6.11.2 Επιλεγμένοι Τύποι Αταξίας 266
6.12 Άνοια 269
6.12.1 Γενικά Στοιχεία: Αιτιολογία
και Ταξινόμηση του Ανοϊκού Συνδρόμου 269
6.12.2 Νόσος Alzheimer (Γεροντική Άνοια
Τύπου Alzheimer) 273
6.12.3 Θεραπεία και Πρόγνωση 275
6.12.4 Άνοια με Σωμάτια Lewy 275
6.12.5 Μετωποκροταφική Άνοια (Νόσος Pick) 276
6.12.6 Αγγειακή Άνοια: Άνοια Σχετιζόμενη με Υποφλοιώδη Αρτηριοσκληρωτική Εγκεφαλοπάθεια και Άνοια Πολλαπλών Εμφράκτων 277
6.12.7 Άνοια λόγω Δυσαπορροφητικού Υδροκέφαλου 278

7 Παθήσεις του Νωτιαίου Μυελού
7.1 Γενικά Στοιχεία 283
7.1.1 Ανατομία 283
7.1.2 Τα Κύρια Μυελικά Σύνδρομα και η Ανατομική τους Θέση 283
7.1.3 Περαιτέρω Διαγνωστική Εκτίμηση των Βλαβών του Νωτιαίου Μυελού 290
7.2 Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού 291
7.3 Βραδέως Εξελισσόμενη Πίεση του Νωτιαίου Μυελού 292
7.3.1 Όγκοι του Νωτιαίου Μυελού 293
7.3.2 Μυελοπάθεια λόγω Αυχενικής Σπονδύλωσης 295
7.3.3 Συριγγομυελία και Συριγγοπρομηκία 296
7.4 Ισχαιμία και Αιμορραγία του Νωτιαίου Μυελού 296
7.4.1 Αιμάτωση του Νωτιαίου Μυελού 296
7.4.2 Αρτηριακή Υποάρδευση 298
7.4.3 Διαταραχή της Φλεβικής Απορροής 299
7.4.4 Αιμορραγία Εντός ή Πλησίον του Νωτιαίου Μυελού 300
7.5 Λοιμώδη και Φλεγμονώδη Νοσήματα του Νωτιαίου Μυελού 300
7.5.1 Μυελίτιδα 300
7.5.2 Αποστήματα του Νωτιαίου Μυελού 302
7.6 Παθήσεις που Επηρεάζουν Κυρίως τα Μακρά Δεμάτια του Νωτιαίου Μυελού 302
7.6.1 Γενικά Στοιχεία 303
7.6.2 Αταξία Friedreich 303
7.6.3 Οικογενής Σπαστική Νωτιαία Παράλυση 304
7.6.4 Δεσμιδική Μυέλωση 304
7.7 Παθήσεις των Προσθίων Κεράτων 305
7.7.1 Γενικά Στοιχεία 305
7.7.2 Νωτιαίες Μυϊκές Ατροφίες 306
7.7.3 Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση 306
8 Πολλαπλή Σκλήρυνση και Άλλες Αυτοάνοσες Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
8.1 Γενικά 313
8.2 Πολλαπλή Σκλήρυνση 313
8.3 Άλλες Αυτοάνοσες Παθήσεις του ΚΝΣ 323
8.3.1 Οπτική Νευρομυελίτιδα 324
8.3.2 Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα 325
8.3.3 Νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet 326
8.3.4 Υποξεία Μυελοοπτική Νευροπάθεια 326
8.3.5 Άλλες Αυτοάνοσες Παθήσεις 326
9 Η Επιληψία και η Διαφορική της Διάγνωση
9.1 Βασικές Γνώσεις 329
9.1.1 Ταξινόμηση της Επιληψίας 330
9.1.2 Πρακτική Κλινική Αντιμετώπιση μίας Πιθανής Επιληπτικής Κρίσης 331
9.2 Γενικευμένες Επιληπτικές Κρίσεις 336
9.2.1 Τονικοκλονικές Επιληπτικές Κρίσεις (Προηγούμενος Όρος: «Επιληψία Grand Mal») 336
9.2.2 Αφαιρέσεις (Προηγούμενος Όρος: «Επιληψία Petit Mal») 337
9.2.3 Άτυπες Αφαιρέσεις και Άλλοι Τύποι Επιληψίας της Παιδικής Ηλικίας 339
9.3 Εστιακές (Μερικές) Επιληπτικές Κρίσεις 339
9.3.1 Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις χωρίς Διαταραχή του Επιπέδου Συνείδησης 339
9.3.2 Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις με Διαταραχή του Επιπέδου Συνείδησης (Προηγούμενος Όρος, «Σύνθετες Μερικές Επιληπτικές Κρίσεις», Σύγχρονος Όρος, «Δυσγνωσιακές Επιληπτικές Κρίσεις») 342
9.4 Επιληπτική Κατάσταση 343
9.5 Επεισοδιακές Νευρολογικές Διαταραχές Μη Επιληπτικής Αιτιολογίας 344
9.5.1 Ψυχογενείς Μη Επιληπτικές Κρίσεις 344
9.5.2 Επεισοδιακές Διαταραχές με Σύντομη Διαταραχή του Επιπέδου Συνείδησης και Πτώση 345
9.5.3 Επεισοδιακή Πτώση Χωρίς Διαταραχή του Επιπέδου Συνείδησης 348
9.5.4 Επεισοδιακή Διαταραχή του Επιπέδου Συνείδησης Χωρίς Πτώση 349
9.5.5 Επεισοδιακές Διαταραχές της Κίνησης Χωρίς Διαταραχή του Επιπέδου Συνείδησης 349
9.5.6 Επεισοδιακή Διαταραχή της Μνήμης και Σύγχυση 349

10 Ο Ύπνος και οι Διαταραχές του
10.1 Μειωμένη Διάρκεια του Ύπνου και Παθολογικός Ρυθμός Ύπνου-Εγρήγορσης 353
10.2 Αϋπνία 353
10.2.1 Γενικές Αρχές 353
10.2.2 Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών 354
10.3 Υπερυπνία και Υπερβολική Υπνηλία κατά την Ημέρα 355
10.3.1 Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας 355
10.3.2 Σύνδρομο Ναρκοληψίας- Καταπληξίας 356
10.3.3 Σύνδρομο Kleine-Levin-Critchley 357
10.3.4 Άλλα Αίτια Κόπωσης και Υπνηλίας κατά την Ημέρα 357
10.4 Παθολογικές Κινήσεις στον Ύπνο (Παραϋπνίες) 358
11 Πολυρριζοπάθεια και Πολυνευροπάθεια
11.1 Γενικά Στοιχεία 365
11.2 Πολυρριζίτιδα 365
11.2.1 Σύνδρομο Guillain-Barré 366
11.2.2 Χρόνια Φλεγμονώδης Απομυελινωτικ> (Υποτροπιάζουσα) Πολυνευροπάθεια 367
11.2.3 Κρανιακή Πολυρριζίτιδα 368
11.2.4 Πολυρριζίτιδα της Ιππουρίδας 369
11.3 Πολυνευροπάθεια 369
11.3.1 Συγκεκριμένοι Αιτιολογικοί Τύποι Πολυνευροπάθειας 372
12 Παθήσεις των Κρανιακών Νεύρων
12.1 Διαταραχές της Όσφρησης (Οσφρητικό Νεύρο) 381
12.2 Νευρολογικές Διαταραχές της Όρασης (Οπτικό Νεύρο) 381
12.2.1 Ελλείμματα Οπτικών Πεδίων 382
12.2.2 Διαταραχή της Οπτικής Οξύτητας 384
12.3 Διαταραχές της Κινητικότητας του Οφθαλμού και της Κόρης 386
12.3.1 Γενικές Αρχές των Οφθαλμικών Κινήσεων 386
12.3.2 Νυσταγμός 388
12.3.3 Υπερπυρηνικές Οφθαλμοκινητικές Διαταραχές 393
12.3.4 Βλάβες των Οφθαλμοκινητικών Νεύρων και των Στελεχιαίων Πυρήνων τους 397
12.3.5 Βλεφαρόπτωση 402
12.3.6 Διαταραχές της Κόρης 403
12.4 Βλάβες του Τριδύμου Νεύρου 404
12.5 Βλάβες του Προσωπικού Νεύρου 404
12.5.1 Τοπογραφική Ταξινόμηση της Παράλυσης του Προσωπικού Νεύρου 406
12.5.2 Αιτιολογική Ταξινόμηση της Παράλυσης του Προσωπικού Νεύρου 408
12.6 Διαταραχές της Ακοής και της Ισορροπίας: Ίλιγγος 412
12.6.1 Νευρολογικές Διαταραχές της Ακοής 412
12.6.2 Διαταραχή της Ισορροπίας και Ίλιγγος 415
12.7 Βλάβες του Γλωσσοφαρυγγικού και του Πνευμονογαστρικού Νεύρου 420
12.8 Βλάβες του Παραπληρωματικού Νεύρου 420
12.9 Βλάβες του Υπογλώσσιου Νεύρου 422
12.10 Πολλαπλές Βλάβες Κρανιακών Νεύρων 422
13 Παθήσεις των Νωτιαίων Νευρικών Ριζών και των Περιφερικών Νεύρων
13.1 Ριζιτικά Σύνδρομα 425
13.1.1 Γενικά 425
13.1.2 Ριζιτικά Σύνδρομα λόγω Κήλης Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 428
13.1.3 Ριζιτικά Σύνδρομα λόγω Σπονδυλικής Στένωσης 435
13.1.4 Ριζιτικά Σύνδρομα λόγω Χωροκατακτητικών Βλαβών 436
13.2 Βλάβες των Περιφερικών Νεύρων 438
13.2.1 Γενικά Στοιχεία 439
13.2.2 Παθήσεις του Βραχιονίου Πλέγματος 440
13.2.3 Παθήσεις των Περιφερικών Νεύρων των Άνω Άκρων 447
13.2.4 Παθήσεις των Νεύρων του Κορμού 460
13.2.5 Παθήσεις του Οσφυοϊερού Πλέγματος 461
13.2.6 Παθήσεις των Περιφερικών Νεύρων των Κάτω Άκρων 462

14 Επώδυνα Σύνδρομα
14.1 Γενικές Αρχές 477
14.1.1 Παραγωγή και Αντίληψη του Πόνου 477
14.1.2 Γενικά Στοιχεία του Ιστορικού στους Ασθενείς με Πόνο 477
14.2 Επώδυνα Σύνδρομα της Κεφαλής και του Αυχένα 477
14.2.1 Ταξινόμηση των Κεφαλαλγιών από τη Διεθνή Εταιρεία Κεφαλαλγίας 478
14.2.2 Προσέγγιση του Ασθενούς με Κεφαλαλγία 479
14.2.3 Οι Κύριοι Τύποι Κεφαλαλγίας 481
14.2.4 Οι Κύριοι Τύποι Δευτεροπαθούς Κεφαλαλγίας 492
14.3 Επώδυνα Σύνδρομα του Προσώπου 499
14.3.1 Νευραλγίες 499
14.3.2 Πόνος στο Πρόσωπο που Προκαλείται από Παθήσεις
των Δοντιών και των Γνάθων 501
14.3.3 Άτυπος Πόνος στο Πρόσωπο 502
14.3.4 Άλλοι Τύποι Πόνου στο Πρόσωπο 502
14.3.5 Διαφορική Διάγνωση της Κεφαλαλγίας και του Πόνου στο Πρόσωπο 502
14.4 Επώδυνα Σύνδρομα του Ώμου και του Άνω Άκρου 503
14.4.1 Σπονδυλογενής (Αυχενογενής) Πόνος στον Ώμο και στο Άνω Άκρο 504
14.4.2 Πόνος στον Ώμο και στο Άνω Άκρο Εκφυλιστικής και Ρευματικής Αιτιολογίας 504
14.4.3 Νευρογενής Πόνος στο Άνω Άκρο 506
14.4.4 Αγγειογενής Πόνος στο Άνω Άκρο 506
14.4.5 Πόνος στο Άνω Άκρο λόγω Υπέρχρησης 507
14.4.6 Άλλοι Τύποι Πόνου στο Άνω Άκρο 507
14.5 Πόνος στον Κορμό, Ραχιαλγία και Οσφυαλγία 508
14.5.1 Πόνος στο Θωρακικό και στο Κοιλιακό Τοίχωμα 508
14.5.2 Ραχιαλγία και Οσφυαλγία 508
14.5.3 Πόνος στη Βουβωνική Χώρα 510
14.6 Πόνος στο Κάτω Άκρο 510
14.7 Ψευδορριζιτικός Πόνος 512
15 Παθήσεις των Μυών (Μυοπάθειες)
15.1 Δομή και Λειτουργία των Μυών 515
15.1.1 Μικροσκοπική Ανατομία των Μυών 515
15.1.2 Φυσιολογία της Μυϊκής Σύσπασης 515
15.1.3 Μετάδοση της Νευρικής Ώσης στην Τελική Κινητική Πλάκα και Αγωγή του Ερεθίσματος στη Μυϊκή Ίνα 516
15.2 Γενική Συμπτωματολογία 516
15.3 Μυϊκές Δυστροφίες 518
15.3.1 Κληρονομικές Φυλοσύνδετες Μυϊκές Δυστροφίες – Δυστροφινοπάθειες 518
15.3.2 Κληρονομικές Αυτοσωματικές Μυϊκές Δυστροφίες 524
15.3.3 Σπανιότεροι Τύποι Μυϊκής Δυστροφίας 527
15.4 Μυοτονικά Σύνδρομα και Σύνδρομα Περιοδικής Παράλυσης 527
15.4.1 Παθήσεις που Προκαλούν Κυρίως Μυοτονία 528
15.4.2 Παθήσεις που Προκαλούν Περιοδική Παράλυση 529
15.5 Μεταβολικές Μυοπάθειες 530
15.5.1 Οξεία Ραβδομυόλυση 530
15.5.2 Μιτοχονδριακές Εγκεφαλομυοπάθειες 531
15.6 Μυοσίτιδα 532
15.6.1 Πολυμυοσίτιδα και Δερματομυοσίτιδα 533
15.7 Άλλες Παθήσεις των Μυών 535
15.7.1 Μυοπάθειες λόγω Συστηματικής Νόσου 535
15.7.2 Συγγενείς Μυοπάθειες 535
15.8 Διαταραχές της Νευρομυϊκής Σύναψης – Μυασθενικά Σύνδρομα 535
15.8.1 Βαριά Μυασθένεια 536
15.8.2 Σύνδρομο Lambert-Eaton 540
15.8.3 Σπάνια Μυασθενικά Σύνδρομα 541
16 Παθήσεις του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
16.1 Ανατομία 545
16.1.1 Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα 545
16.1.2 Παρασυμπαθητικό Νευρικό Σύστημα 545
16.2 Φυσιολογική και Παθολογική Λειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος 546
16.2.1 Εφίδρωση 549
16.2.2 Λειτουργία Ουροδόχου Κύστης και Εντέρου, Σεξουαλική Λειτουργία 549
16.2.3 Αυχενική Συμπαθητική Οδός και Σύνδρομο Horner 551
16.2.4 Γενικευμένη Δυσλειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος 553
Ευρετήριο 555