Availability: Άμεσα Διαθέσιμο

Plastic Surgery Secrets Plus

ISBN: 9780323034708
ISBN: 9780323034708
Εκδόσεις:
Εκδόσεις

Ημ. Έκδοσης

2010/04

Σελίδες

1041

Μορφή

Έντυπο

Έκδοση

Κύριος Συγγραφέας

53,00€(Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

Διαθεσιμότητα: 11-14 ημέρες

Περιεχόμενα

I. Fundamental Principles of Plastic Surgery
1. The Principles of Wound Healing
Andrew Hsu, MD and Thomas A. Mustoe, MD, FACS
2. Techniques and Geometry of Wound Repair
Jeffrey Weinzweig, MD and Norman Weinzweig, MD, FACS
3. Anesthesia
Brent V. Stromberg, MD, FACS
4. Tissue Expansion
Alex Senchenkov, MD and Ernest K. Manders, MD
5. Alloplastic Implantation
Stephen Daane, MD
6. The Problematic Wound
Thomas J. Krizek, MD
7. Principles and Applications of Vacuum Assisted Closure (VAC)
Malcolm W. Marks, MD, Louis C. Argenta, MD, and Anthony J. DeFranzo, MD
8. The Fetal Wound
Jeffrey Weinzweig, MD, Jeffrey V. Manchio, MD, Christopher Khorsandi, MD, Eric J. Stelnicki, MD, and Michael T. Longaker, MD, MBA, FACS
9. Liability Issues in Plastic Surgery
Mark Gorney, MD, FACS
10. CPT Coding Strategies
Raymond V. Janevicius, MD, FACS
11. Ethics in Plastic Surgery
Thomas J. Krizek, MD
12. Advances in Basic Science Research
Derrick C. Wan, MD, Matthew D. Kwan, MD, Eric I-Yun Chang, MD, Geoffrey C. Gurtner, MD, FACS, and Michael T. Longaker, MD, MBA, FACS
II. Integument
13. Malignant Melanoma
Raymond L. Barnhill, MD and Martin C. Mihm, Jr., MD
14. Basal Cell and Squamous Cell Carcinoma
Girish Bobby Kapur, MD, MPH, Vincent Boyd, MD, Larry Hollier, Jr., MD, Melvin Spira, MD, DDS, and Samuel Stal, MD
15. Principles of Mohs Surgery
Priya Swamy Zeikus, MD and Suzanne Olbricht, MD
16. Hemangiomas and Vascular Malformations
John B. Mulliken, MD
17. Keloids and Hypertrophic Scars
Stephen Daane, MD and Bryant A. Toth, MD
18. Hair Transplantation
David M. Schwartzenfeld, DO and Joseph Karamikian, DO
19. Tattoos
Jennifer Hunter-Yates, MD and Raymond G. Dufresne, Jr., MD
III. Craniofacial Surgery I ? Congenital
20. Principles of Craniofacial Surgery
Daniel Marchac, MD and Eric Arnaud, MD
21. Craniofacial Embryology
Oren M. Tepper, MD and Stephen M. Warren, MD
22. Cleft Lip
D. Ralph Millard, Jr., MD, FACS, Hon. FRCS(Edin), Hon. FRCS, OD Ja.
23. Cleft Palate
Don LaRossa, MD, Peter Randall, MD, FACS, Marilyn A. Cohen, BA, LSLP, and Ghada Y. Afifi, MD, FACS
24. Correction of Secondary Cleft Lip and Palate Deformities
Robert M. Menard, MD, FACS and David J. David, AC, MD, FRCSE, FRCS, FRACS
25. Dental Basics
Albert Lam, DMD and Cynthia L. Koudela, DDS, MSD
26. Orthodontics for Oral Cleft Craniofacial Disorders
John L. Spolyar, DDS, MS
27. Cephalometrics
Prasanna-Kumar Shivapuja, DDS, MS and John L. Spolyar, DDS, MS
28. Principles of Orthognathic Surgery
Mitchell A. Stotland, MD, MS, FRCSC and Henry K. Kawamoto, Jr., MD, DDS
29. Cleft Orthognathic Surgery
Fernando Ortiz Monasterio, MD and David Le?n Ramirez, MD
30. Craniosynostosis
Jeffrey Weinzweig, MD and Linton A. Whitaker, MD
31. Principles of Distraction Osteogenesis
Stephen M. Warren, MD, Sacha Obaid, MD, and Joseph G. McCarthy, MD
32. Distraction Osteogenesis of the Mandible
Sacha Obaid, MD, Stephen M. Warren, MD, and Joseph G. McCarthy, MD
33. Distraction Osteogenesis of the Midface
Robert J. Paresi, Jr., MD, MPH, William Jason Martin, MD, Niki A. Christopoulos, MD, Alvaro A. Figueroa, DDS, MS, and John W. Polley, MD
34. Distraction Osteogenesis of the Cranium
Fernando Molina, MD and David Le?n Ram?rez, MD
35. Orbital Hypertelorism
Matthew R. Swelstad, MD and Louis Morales, Jr., MD
36. Craniofacial Syndromes
Shai Rozen, MD and Kenneth E. Salyer, MD, FACS, FAAP
37. Craniofacial Clefts
Jeffrey Weinzweig, MD
38. Craniofacial Microsomia
Chris A. Campbell, MD, Jack C. Yu, DMD, MD, MS ED, and Kant Y. Lin, MD
39. Skull Base Surgery
Stephen P. Beals, MD, FACS, FAAP and Rebecca J.B. Hammond, MBA, MHSM
40. Conjoined Twins
David A. Staffenberg, MD, DSc(Hon) and James Tait Goodrich, MD, PhD, DSc(Hon)
IV. Craniofacial Surgery II ? Traumatic
41. Assessment and Management of Facial Injuries
Paul N. Manson, MD
42. Radiologic Examination of the Craniofacial Skeleton
Jeffrey A. Fearon, MD, FACS, FAAP
43. Pediatric Facial Fractures
Joseph E. Losee, MD, FACS, FAAP, Shao Jiang, MD, and Richard C. Schultz, MD, FACS
44. Fractures of the Frontal Sinus
M. Brandon Freeman, MBA, MD, PhD and LTC Raymond J. Harshbarger III, MD
45. Fractures of the Nose
Davinder J. Singh, MD, Dennis E. Lenhart, MD, and Rudolph F. Dolezal, MD, FACS
46. Fractures of the Orbit
Jeffrey Weinzweig, MD, Peter J. Taub, MD, FACS, FAAP, and Scott P. Bartlett, MD
47. Fractures of the Zygoma
Albert S. Woo, MD and Joseph S. Gruss, MBBch, FRCSC
48. Fractures of the Maxilla
Judy L. Ward, MBBS, FRCSC, Geoffrey C. Fenner, MD, and S. Anthony Wolfe, MD, FACS, FAAP
49. Fractures of the Mandible
Robert J. Paresi, Jr., MD, MPH, William Jason Martin, MD, Alvaro A. Figueroa, DDS, MS, and John W. Polley, MD
50. Management of Panfacial Fractures
Steven R. Buchman, MD and Christi M. Cavaliere, MD
51. Secondary Management of Post-Traumatic Craniofacial Deformities
Christopher R. Forrest, MD, MSc, FRCSC, FACS
52. Reconstruction of Complex Craniofacial Defects
Ian T. Jackson, MD, DSC(Hon), FRCS, FACS, FRACS(Hon)
V. Head and Neck Reconstruction
53. Head and Neck Embryology and Anatomy
Mark S. Granick, MD and Lisa M. Jacob, MD
54. Head and Neck Cancer
Brian R. Gastman, MD, Anjali R. Mehta, MD, MPH, and Jeffrey N. Myers, MD, PhD, FACS
55. Local Flaps of the Head and Neck
Michael P. McConnell, MD and Gregory R. D. Evans, MD, FACS
56. Forehead Reconstruction
Mahesh H. Mankani, MD, FACS and Stephen J. Mathes, MD
57. Nasal Reconstruction
Roy W. Hong, MD and Frederick Menick, MD
58. Eyelid Reconstruction
Daniel J. Azurin, MD and Armand D. Versaci, MD
59. Ear Reconstruction
Bruce S. Bauer, MD, FACS, FAAP and Erik M. Bauer, MD
60. Lip Reconstruction
John T. Seki, MD, FRCSC, FACS
61. Reconstruction of the Oral Cavity
Eser Yuksel, MD, Sven N. Sandeen, MD, Adam Bryce Weinfeld, MD, Saleh M. Shenaq, MD, FACS, and Howard N. Langstein, MD, FACS
62. Mandible Reconstruction
Norman Weinzweig, MD, FACS
63. Scalp Reconstruction
Shawkat Sati, MD, Ahmed Seif Makki, MD, FRCS, and Sai S. Ramasastry, MD, FRCS, FACS
64. Surgical Anatomy of the Facial Nerve
Soheil Sean Younai, MD, FACS and Brooke R. Seckel, MD, FACS
65. Reanimation of the Paralyzed Face
Julia K. Terzis, MD, PhD, FACS, FRCSC
VI. Breast Surgery
66. Augmentation Mammaplasty
Dennis C. Hammond, MD and Dana K. Khuthaila, MD, FRCSC
67. Reduction Mammaplasty
Deborah J. White, MD and G. Patrick Maxwell, MD
68. Mastopexy
Daniel J. Azurin, MD, Jack Fisher, MD, and G. Patrick Maxwell, MD
69. Diseases of the Breast
Kirby I. Bland, MD and Peter D. Ray, MD
70. Breast Reconstruction
Maurice Y. Nahabedian, MD, FACS
71. Nipple-Areola Reconstruction
John William Little, MD, FACS
72. Gynecomastia
Jonathan L. Le, MD, Nicholas J. Speziale, MD, FACS, and Mary H. McGrath, MD, MPH
VII. Aesthetic Surgery
73. Evaluation of the Aging Face
Jack A. Friedland, MD, FACS and Terry R. Maffi, MD, FACS
74. Forehead and Brow Lift
David P. Schnur, MD and Paul Leo Schnur, MD
75. Blepharoplasty
Robert S. Flowers, MD and Eugene M. Smith, Jr., MD, FACS
76. The Nasolabial Fold
Jeffrey Weinzweig, MD, Marcello Pantaloni, MD, Erik A. Hoy, MD, Jhonny Salomon, MD, FACS, and Patrick K. Sullivan, MD
77. Rhytidectomy
Jennifer L. Walden, MD, FACS and Sherrell J. Aston, MD
78. Rhinoplasty
Jaimie DeRosa, MD, MS and Dean M. Toriumi, MD
79. Otoplasty
Jeffrey Weinzweig, MD and Norman Weinzweig, MD, FACS
80. Abdominoplasty
Christine A. DiEdwardo, MD, FACS, Stephanie A. Caterson, MD, and David T. Barrall, MD
81. Body Contouring
Samuel J. Beran, MD and Joshua A. Greenwald, MD, FACS
82. Body Contouring After Massive Weight Loss
Michele A. Shermak, MD, Sonal Pandya, MD, and Sean T. Doherty, MD
83. Chemical Peeling and Dermabrasion
Sheilah A. Lynch, MD and Karl A. Schwarz, MD, MSc, FRCSC
84. Aesthetic Laser Surgery
William Thomas McClellan, MD and Brooke R. Seckel, MD, FACS
85. Endoscopic Surgery
Oscar M. Ramirez, MD, FACS and W. G. Eshbaugh, Jr., MD, FACS
86. Augmentation of the Facial Skeleton
Michael J. Yaremchuk, MD, FACS
87. Aesthetic Orthognathic Surgery
Stephen B. Baker, MD, DDS and Harvey Rosen, MD, DMD
88. Genioplasty
Stephen B. Baker, MD, DDS
89. Non-Surgical Rejuvination of the Aging Face
William Thomas McClellan, MD and Brooke R. Seckel, MD, FACS
VIII. Trunk and Lower Extremity
90. Chest Wall Reconstruction
Jeffrey Weinzweig, MD and Norman Weinzweig, MD, FACS
91. Abdominal Wall Reconstruction
Dan H. Shell IV, MD, Luis O. V?sconez, MD, Jorge I. de la Torre, MD, Gloria A. Chin, MD, MS, and Norman Weinzweig, MD, FACS
92. Reconstruction of the Posterior Trunk
Eric G. Halvorson, MD and Joseph J. Disa, MD, FACS
93. Reconstruction of the Lower Extremity
R. Jobe Fix, MD and Tad R. Heinz, MD, FACS
94. Leg Ulcers
Norman Weinzweig, MD, FACS, Russell Babbitt III, MD, and Raymond M. Dunn, MD
95. Pressure Sores
Mimis Cohen, MD, FACS and Sai S. Ramasastry, MD, FRCS, FACS
96. Lymphedema
Arin K. Greene, MD, MMSc, Loren J. Borud, MD, and Sumner A. Slavin, MD
97. Reconstruction of the Genitalia
Leslie Tackett McQuiston, MD and Anthony A. Caldamone, MD, MMS, FAAP, FACS
IX. Burns
98. Thermal Burns
Karen E. Frye, MD and Arnold Luterman, MD, FRCSC, FACS
99. Electrical Injuries
Mahesh H. Mankani, MD, FACS and Raphael C. Lee, MD, ScD, DSc(Hon), FACS
100. Chemical Injuries
Osak Omulepu, MD and David J. Bryan, MD, FACS
101. Frostbite
Jagruti C. Patel, MD, FACS and James W. Fletcher, MD, FACS
102. Metabolism and Nutrition
Eric J. Mahoney, MD, Walter L. Biffl, MD, and William G. Cioffi, MD, FACS
103. Burn Reconstruction
Jane A. Petro, MD, FACS and Zahid Niazi, MD, FRCSI, FICS, FNYAM
X. Tissue Transplantation
104. Principles of Skin Grafts
Joyce C. Chen, MD and Sonu A. Jain, MD
105. Principles of Skin Flap Surgery
Mitchell A. Stotland, MD, MS, FRCSC and Carolyn L. Kerrigan, MD, MSc, FRCSC
106. Principles of Fascia and Fasciocutaneous Flaps
Geoffrey G. Hallock, MD
107. Principles of Muscle and Musculocutaneous Flaps
Geoffrey G. Hallock, MD
108. Principles of Perforator Flaps
Geoffrey G. Hallock, MD
109. Principles of Microvascular Free Tissue Transfer
Rudolf Buntic,MD and Harry J. Bunke, MD
110. Free Flap Donor Sites
Mahesh H. Mankani, MD, FACS and Julian J. Pribaz, MD
111. Leeches
Stephen Daane, MD
112. Principles of Facial Transplantation
Maria Siemionow, MD, PhD, DSc, Erhan Sonmez, MD, and Frank A. Papay, MD, FACS, FAAP
113. Principles of Hand Transplantation
Vijay S. Gorantla, MD, PhD, Stefan Schneeberger, MD, and W.P. Andrew Lee, MD
XI. The Hand and Upper Extremity
114. Anatomy of the Hand
Lee E. Edstrom, MD
115. Physical Examination of the Hand
Christian Dumontier, MD, PhD and Raoul Tubiana, MD
116. Radiological Examination of the Hand
Wilfred C.G. Peh, MBBS, MD, FRCP, FRCR and Louis A. Gilula, MD
117. Anesthesia for Surgery of the Hand
Rosemary Hickey, MD and Somayaji Ramamurthy, MD
118. Congenital Anomalies
Joseph Upton III, MD and Ben J. Childers, MD
119. The Pediatric Hand
Samuel O. Poore, MD, PhD and Michael L. Bentz, MD, FAAP, FACS
120. Problems Involving the Perionychium
Lisa Ann Whitty, MD and Duffield Ashmead IV, MD
121. Fingertip Injuries
Richard J. Zienowicz, MD, FACS, Albert R. Harris, MD, and Vineet Mehan, MD
122. Metacarpal and Phalangeal Fractures
Norman Weinzweig, MD, FACS and Mark H. Gonzalez, MD, MEng
123. Joint Dislocations and Ligament Injuries
W. Bradford Rockwell, MD and Robert Christie Wray, Jr., MD
124. Small Joint Arthrodesis and Arthroplasty
Lana Kang, MD, Alan Rosen, MD, and Andrew J. Weiland, MD
125. Flexor Tendon Injuries
William F. Wagner, MD and James W. Strickland, MD
126. Extensor Tendon Injuries
Mary Lynn Newport, MD and Robert J. Havlik, MD
127. Tendon Transfers
Julie A. Melchior, MD, Richard I. Burton, MD, Paul A. Martineau, MD, FRCSC, and Thomas Trumble, MD
128. Soft Tissue Coverage of the Hand
Jeffrey Weinzweig, MD and Norman Weinzweig, MD, FACS
129. Infections of the Hand
Norman Weinzweig, MD, FACS and Mark H. Gonzalez, MD, MEng
130. Replantation and Revascularization
Rudolf Buntic, MD and Harry J. Bunke, MD
131. Thumb Reconstruction
Raymond Tse, MD, FRCSC, Donald R. Laub Jr., MS, MD, FACS, and Vincent R. Hentz, MD
132. The Mutilated Hand
Jeffrey Weinzweig, MD and Norman Weinzweig, MD, FACS
133. Vascular Disorders of the Upper Extremity
Nada Berry, MD and Michael W. Neumeister, MD, FACS, FRCS
134. Compartment Syndrome and Ischemic Contracture in the Upper Extremity
Brian S. Coan, MD and L. Scott Levin, MD, FACS
135. Peripheral Nerve Injuries
Renata V. Weber, MD and Susan E. Mackinnon, MD
136. Nerve Compression Syndromes
A. Lee Dellon, MD, PhD
137. Brachial Plexus
Adam J. Vernadakis, MD and Mark H. Gonzalez, MD, MEng
138. Rheumatoid Arthritis
Ronit Wollstein, MD, Nabil A. Barakat, MD, and W. P. Andrew Lee, MD
139. Dupuytrens Disease
Robert M. McFarlane, MD, FRCSC and Douglas C. Ross, MD, MEd, FRCSC
140. Stenosing Tenosynovitis
Simon H. Chin, MD and Nicholas B. Vedder, MD, FACS
141. Tumors
Justin Michael Sacks, MD and Kodi K. Azari, MD, FACS
142. Complex Regional Pain Syndrome
Renata V. Weber, MD and Susan E. Mackinnon, MD
143. Rehabilitation of the Injured Hand
Lois Carlson, OTR/L, CHT and Lynn Breglio, MS, PT, CHT
XII. The Wrist
144. Anatomy of the Wrist
Richard A. Berger, MD, PhD
145. Physical Examination of the Wrist
Jeffrey Weinzweig, MD and H. Kirk Watson, MD
146. Radiographic Examination of the Wrist
Punita Gupta, MD and Louis A. Gilula, MD
147. Biomechanics of the Wrist
Jaiyoung Ryu, MD and Jon Kline, MS, ATS, PA-C
148. The Pediatric Wrist
Jaiyoung Ryu, MD and Matthew S. Loos, MD
149. Fractures of the Carpal Bones
James Lilley, MD, Mark N. Halikis, MD, and Julio Taleisnik, MD
150. Kienb?cks Disease
David C. Kim, MD, FACS and David M. Lichtman, MD
151. Carpal Dislocations and Instability
Ryan P. Calfee, MD, Amar Patel, MD, and Edward Akelman, MD
152. Ulnar Wrist Pain
Craig M. Rodner, MD and Arnold-Peter C. Weiss, MD
153. Rheumatoid Arthritis of the Wrist
Alarick Yung, MD and Leonard K. Ruby, MD
154. Distal Radius Fractures
Chaitanya S. Mudgal, MD, MS(Orth), MCh(Orth) and Jesse B. Jupiter, MD
155. Limited Wrist Arthrodesis
Jeffrey Weinzweig, MD and H. Kirk Watson, MD