Availability: Άμεσα Διαθέσιμο

Βασικές Αρχές της Προπόνησης Φυσικής Κατάστασης

ISBN: 9789606081415
ISBN: 9789606081415
Εκδόσεις: Κωνσταντάρας
Μορφή

'Εντυπο

Εκδόσεις

Ημ. Έκδοσης

2023/12

Σελίδες

952

Κωδικός Ευδόξου

122074965

Επιμέλεια Έκδοσης

Αθανάσιος Χατζηνικολάου

Έκδοση

2η Ελληνική

Συγγραφείς

Κύριος Συγγραφέας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

Το Essentials of Strength Training and Conditioning – Βασικές Αρχές της Προπόνησης Φυσικής Κατάστασης, Τέταρτη Αγγλική Έκδοση, που αναπτύχθηκε από την Εθνική Ένωση Προπονητών Φυσικής Κατάστασης (National Strength and Conditioning Association, NSCA), αποτελεί το θεμελιώδες σύγγραμμα για τους επαγγελματίες και τους φοιτητές της φυσικής κατάστασης. Παρέχει τις πιο περιεκτικές πληροφορίες όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση των εγκατασ τάσεων, τις δοκιμασίες και την αξιολόγηση, τις τεχνικές των ασκήσεων, τις προσαρμογές της προπόνησης, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων και τη δομή και τη λειτουργία των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Το αντικείμενο και το περιεχόμενο έχουν αναθεωρηθεί ώστε να μεταβιβάζουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία στον τομέα της φυσικής κατάστασης και να καλύπτουν τις πιο σύγχρονες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ειδικού της Φυσικής Κατάστασης (Certified Strength and Conditioning Specialist, CSCS), γεγονός που καθιστά το βιβλίο πολύτιμο για την προετοιμασία για τις εξετάσεις.
• Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για την υπερπροπόνηση, τη διατροφή για την υγεία και την απόδοση, την περιοδικότητα και τις βιοενεργειακές αποκρίσεις-προσαρμογές που σ χετίζονται με τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης.
• Ένα νέο κεφάλαιο που παρουσιάζει τεχνικές ασκήσεων με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων και μη παραδοσιακών μέσων προπόνησης.
• Βελτιωμένες πληροφορίες για την προπόνηση ευκινησίας και την αλλαγής κατεύθυνσης.
• 10 νέες δοκιμασίες για διάφορες ιδιότητες της φυσικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων της μέγιστης δύναμης, της ισχύος και της αερόβιας ικανότητας.
• Νέες και επικαιροποιημένες ασκήσεις ευλυγισίας, ασκήσεις με αντιστάσεις, πλειομετρικές ασκήσεις ταχύτητας και ευκινησίας.
Δύο Λόγια για την Εθνική Ένωση Ενδυνάμωσης και Φυσικής Κατάστασης (NSCA)
Η Εθνική Ένωση Προπονητών Φυσικής Κατάστασης (NSCA) είναι ο κορυφαίος οργανισμός παγκοσμίως σ τον τομέα της αθλητικής φυσικής κατάστασ ης. Βασιζόμενος στις πηγές και στην εμπειρογνωσία των πιο αναγνωρισμένων επαγγελματιών στον τομέα της φυσικής κατάστασης, της αθλητικής επιστήμης, της έρευνας στη φυσική απόδοση, της εκπαίδευσης και της αθλητιατρικής, η Εθνική Ένωση Προπονητών Φυσικής Κατάστασης αποτελεί την πιο έγκυρη πηγή γνώσεων και κατευθυντήριων οδηγιών για την προπόνηση παγκοσμίως, τόσο για τους προπονητές όσο και για τους αθλητές. Η Εθνική Ένωση Προπονητών Φυσικής Κατάστασης παρέχει τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ του εργαστηρίου και του πεδίου εφαρμογής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης ΧΙ

Πρόσβαση στις Εργαστηριακές Δραστηριότητες  ΧV

Ευχαριστίες  VXII

Πηγές XIX

Σχετικά με τους Επιμελητές XXIII

Συγγραφείς XXV

Συγγραφείς σε Προηγούμενες Εκδόσεις XXVII

Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης ΧΧΙΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1     Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος 1

  1. Travis Triplett, PhD

Μυοσκελετικό Σύστημα 2 • Νευρομυϊκό Σύστημα 10 • Καρδιαγγειακό Σύστημα 15 • Αναπνευστικό Σύστημα 19 • Συμπέρασμα 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2     Εμβιομηχανική της Άσκησης με Αντιστάσεις 26

Jeffrey M. McBride, PhD

Σκελετικοί Μύες 27 • Ανατομικά Επίπεδα και Κύριες Κινήσεις του Σώματος 32•Δύναμη και Ισχύς του Ανθρώπου 34 • Πηγές Αντίστασης στη Μυϊκή Σύσπαση 44•Εμβιομηχανική των Αρθρώσεων: Ζητήματα που Αφορούν την Προπόνηση με Αντιστάσεις 51 • Συμπέρασμα 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3     Βιοενεργειακή της Άσκησης και της Προπόνησης 59

Trent J. Herda, PhD, και Joel T. Cramer, PhD

Βασική Ορολογία 60 • Βιολογικά Ενεργειακά Συστήματα 62 • Εξάντληση και Αναπλήρωση Υποστρώματος 74 • Βιοενεργειακοί Περιοριστικοί Παράγοντες της Απόδοσης στην Άσκηση 77 • Πρόσληψη Οξυγόνου και Συμμετοχή του Αερόβιου και Αναερόβιου Μεταβολισμού στην Άσκηση 77 • Μεταβολική Εξειδίκευση της Προπόνησης 80 • Συμπέρασμα 84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4     Ενδοκρινικές Αποκρίσεις και Προσαρμογές στην Άσκηση με Αντίσταση 88

William J. Kraemer, PhD, Jakob L. Vingren, PhD, και Barry A. Spiering, PhD

Σύνθεση, Αποθήκευση και Έκκριση Ορμονών 90 • Ο Μυς ως Στόχος για Ορμονικές Αλληλεπιδράσεις 93 • Ο Ρόλος των Υποδοχέων στη Διαμεσολάβηση Ορμονικών Αλλαγών 93 • Κατηγορίες Ορμονών 95 • Άσκηση με Υψηλή Επιβάρυνση και Ορμονικές Αυξήσεις 96 • Μηχανισμοί Ορμονικών Αλληλεπιδράσεων 98•Ορμονικές Αλλαγές στην Κυκλοφορία του Αίματος 98 • Προσαρμογές στο Ενδοκρινικό Σύστημα 99 • Κύριες Αναβολικές Ορμόνες 100 • Ορμόνες των Επινεφριδίων 112 • Άλλα Ζητήματα Σχετικά με τις Ορμόνες 116 • Συμπέρασμα 117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5     Προσαρμογές σε Προγράμματα Αναερόβιας Προπόνησης 119

Duncan French, PhD

Νευρικές Προσαρμογές 120 • Μυϊκές Προσαρμογές 127 • Προσαρμογές του Συνδετικού Ιστού 132 • Ενδοκρινικές Αποκρίσεις και Προσαρμογές στην Αναερόβια Προπόνηση 139 • Καρδιαγγειακές και Αναπνευστικές Αποκρίσεις στην Αναερόβια Άσκηση 141 • Συμβατότητα Αερόβιας και Αναερόβιας Προπόνησης 144•Υπερπροπόνηση 146 • Αποπροπόνηση 152 • Συμπέρασμα 153

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6     Προσαρμογές σε Προπονητικά Προγράμματα Αερόβιας Αντοχής 157

Ann Swank, PhD, και Carwyn Sharp, PhD

Οξείες Αποκρίσεις στην Αερόβια Άσκηση 158 • Χρόνιες Προσαρμογές στην Αερόβια Άσκηση 164 • Προσαρμογές στην Προπόνηση Αερόβιας Αντοχής 168•Εξωτερικοί και Ατομικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Προσαρμογές στην Προπόνηση Αερόβιας Αντοχής 171 • Υπερπροπόνηση: Ορισμός, Επιπολασμός, Διάγνωση και Πιθανοί Δείκτες 175 • Συμπέρασμα 179

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7     Ιδιαιτερότητες που Σχετίζονται με την Ηλικία και το Φύλο και οι Επιπτώσεις τους στο Σχεδιασμό Προγραμμάτων Άσκησης με Αντίσταση 182

Rhodri S. Lloyd, PhD, and Avery D. Faigenbaum, EdD

Παιδιά 183 • Αθλήτριες 196 • Ηλικιωμένοι 200 • Συμπέρασμα 208

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8     Ψυχολογία της Αθλητικής Προετοιμασίας και Απόδοσης 211

Traci A. Statler, PhD, and Andrea M. DuBois, MS

Ο Ρόλος της Αθλητικής Ψυχολογίας 212 • Ιδανική Κατάσταση Απόδοσης 213 • Διαχείριση Ενέργειας: Διέγερση, Άγχος και Στρες 214 • Η Επιρροή της Διέγερσης και του Άγχους στην Απόδοση 216 • Κίνητρα 220 • Προσοχή και Εστίαση 222 • Ψυχολογικές Τεχνικές για Βελτιωμένη Απόδοση 224 • Ενίσχυση της Απόκτησης και της Μάθησης Κινητικών Δεξιοτήτων 232 • Συμπέρασμα 236

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9     Βασικοί Διατροφικοί Παράγοντες στην Υγεία 240

Marie Spano, MS, RD

Ο Ρόλος των Επαγγελματιών της Αθλητικής Διατροφής 241 • Τυπικές Κατευθυντήριες Γραμμές Διατροφής 244 • Μακροθρεπτικά Συστατικά 248•Βιταμίνες 261 • Μέταλλα 261 • Υγρά και Ηλεκτρολύτες 267 • Συμπέρασμα 272

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  Διατροφικές Στρατηγικές για τη Μεγιστοποίηση της Απόδοσης 275

Marie Spano, MS, RD

Διατροφή Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά τον Αγώνα 276 • Διατροφικές Στρατηγικές για την Αλλαγή της Σύστασης του Σώματος 294 • Διαταραχές Σίτισης και Διατροφής 303 • Συμπέρασμα 306

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  Ουσίες και Μέθοδοι που Βελτιώνουν την Απόδοση 308

Bill Campbell, PhD

Τύποι Ουσιών που Βελτιώνουν την Απόδοση 309 • Ορμόνες 312•Συμπληρώματα Διατροφής 325 • Συμπέρασμα 341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Αρχές Επιλογής και Εφαρμογής Δοκιμασιών Απόδοσης 343

Michael McGuigan, PhD

Οι Λόγοι για την Πραγματοποίηση Δοκιμασιών Απόδοσης  344•Ορολογία Δοκιμασιών Απόδοσης 344 • Αξιολόγηση της Ποιότητας των Δοκιμασιών 345 • Επιλογή Δοκιμασιών 349 • Εφαρμογή των Δοκιμασιών 351•      Συμπέρασμα 355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Εφαρμογή, Βαθμολόγηση και Ερμηνεία Επιλεγμένων Δοκιμασιών Απόδοσης 358

Michael McGuigan, PhD

Μέτρηση Παραμέτρων Αθλητικής Απόδοσης 359 • Πρωτόκολλα Επιλεγμένων Δοκιμασιών και Δεδομένα Βαθμολόγησης 365 • Στατιστική Αξιολόγηση Δεδομένων των Δοκιμασιών 394 • Συμπέρασμα 398

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  Προθέρμανση και Προπόνηση Ευλυγισίας 423

Ian Jeffreys, PhD

Προθέρμανση 424 • Ευλυγισία 428 • Τύποι Διατάσεων 432•Συμπέρασμα 438

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Τεχνική Ασκήσεων για Προπόνηση με Ελεύθερα Βάρη και Μηχανήματα Σταθερής Τροχιάς 465

Scott Caulfield, BS, και Douglas Berninger, MEd

Βασικές Αρχές της Τεχνικής των Ασκήσεων 466 • Παροχή Βοήθειας σε Ασκήσεις με Ελεύθερα Βάρη 469 • Συμπέρασμα 473•          Ασκήσεις Προπόνησης με Αντίσταση  474

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Τεχνική Ασκήσεων για Προπόνηση με Εναλλακτικές Μεθόδους και Μη Παραδοσιακά Μέσα 535

  1. Gregory Haff, PhD, Douglas Berninger, MEd, και Scott Caulfield, BS

Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές 536 • Μέθοδοι Προπόνησης με το Σωματικό Βάρος 536 • Μέθοδοι Προπόνησης Σταθεροποίησης του Πυρήνα και Ισορροπίας 537 • Μέθοδοι Προπόνησης με Μεταβλητή Αντίσταση 540•                Μέθοδοι Προπόνησης με Μη Παραδοσιακά Όργανα 545•Μονόπλευρη Προπόνηση 551 • Συμπέρασμα 552

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  Σχεδιασμός Προγράμματος για Προπόνηση με Αντίσταση 573

Jeremy M. Sheppard, PhD, και N. Travis Triplett, PhD

Αρχές Συνταγογράφησης Αναερόβιας Άσκησης 574 • Βήμα 1: Ανάλυση Αναγκών 575 • Βήμα 2: Επιλογή Ασκήσεων 578 • Βήμα 3: Συχνότητα Προπόνησης 582 • Βήμα 4: Σειρά Ασκήσεων 586 • Βήμα 5: Προπονητική Ένταση και Επαναλήψεις 589 • Βήμα 6: Ποσότητα 603•      Βήμα 7: Διαλείμματα 607 • Συμπέρασμα 610

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Πλειομετρική Προπόνηση:Σχεδιασμός Προγράμματος και Τεχνική 614

David H. Potach, PT, και Donald A. Chu, PhD, PT

Πλειομετρική Άσκηση Μηχανική και Φυσιολογία 615 • Σχεδιασμός Προγράμματος Πλειομετρικής Προπόνησης 619 • Ηλικία και Πλειομετρική Προπόνηση 624 • Πλειομετρική και Άλλες Μορφές Άσκησης 626•Ζητήματα Ασφαλείας 627 • Συμπέρασμα 630

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Προπόνηση Ταχύτητας και Ευκινησίας: Σχεδιασμός Προγράμματος και Τεχνική 670

Brad H. DeWeese, EdD, και Sophia Nimhius, PhD

Η Μηχανική της Ταχύτητας και της Ευκινησίας 672 • Η Νευροφυσιολογική Βάση της Ταχύτητας 675 • Ταχύτητα Τρεξίματος 678 • Επιδόσεις Ευκινησίας και Ικανότητα Αλλαγής Κατεύθυνσης 685 • Μέθοδοι Ανάπτυξης Ταχύτητας 690•      Μέθοδοι Ανάπτυξης Ευκινησίας 693 • Σχεδιασμός Προγράμματος 696•Στρατηγικές Ανάπτυξης Ταχύτητας 697 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Ευκινησίας 701 • Συμπέρασμα 703

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Προπόνηση Αερόβιας Αντοχής:Σχεδιασμός Προγράμματος και Τεχνική 717

Benjamin H. Reuter, PhD, και J. Jay Dawes, PhD

Παράγοντες που Σχετίζονται με την Απόδοση Αερόβιας Αντοχής 719• Σχεδιασμός Προγράμματος Αερόβιας Αντοχής 720 • Τύποι Προγραμμάτων Προπόνησης Αερόβιας Αντοχής 728 • Εφαρμογή του Σχεδιασμού του Προγράμματος στις Προπονητικές Περιόδους 732 • Ειδικά Θέματα Σχετικά με την Προπόνηση Αερόβιας Αντοχής 734 • Συμπέρασμα 736

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Περιοδισμός της Προπόνησης 747

  1. Gregory Haff, PhD

Κεντρικές Έννοιες που Σχετίζονται με τον Περιοδισμό της Προπόνησης 748•   Ιεράρχηση Στόχων στον Περιοδισμό της Προπόνησης 752 • Περίοδοι Προπόνησης 753 • Συνυπολογισμός της Φύσης των Αθλημάτων στον Περιοδισμό της Προπόνησης 758 • Μοντέλα Μη Γραμμικού Έναντι Γραμμικού Περιοδισμού 760 • Παράδειγμα ενός Ετήσιου Προγράμματος Προπόνησης 761•Συμπέρασμα 764 • Αγωνιστική Περίοδος Αθλήτρια καλαθοσφαίρισης που αγωνίζεται στη θέση σέντερ σε κολέγιο 5 μήνες (20 εβδομάδες): 21 Νοεμβρίου – 3 Απριλίου συμπεριλαμβανομένου τουρνουά) (Ξεκινώντας μετά από μια εβδομάδα αποφόρτισης, 15-21 Νοεμβρίου) 765 • Μεταβατική περίοδος (Περίοδος Προετοιμασίας Αθλήτρια Καλαθοσφαίρισης (Σέντερ) σε Ομάδα Κολλεγίου 3 1/2 μήνες (14 εβδομάδες): 2 Μαΐου-7 Αυγούστου 768

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 Διαχείριση Τραυματισμών και Λειτουργική Επανένταξη Αθλητών 776

David H. Potach, PT και Terry L. Grindstaff, PhD, PT, ATC

Ομάδα Αθλητιατρικής 777 • Τύποι Τραυματισμών 780 • Επούλωση Ιστών 782•Στόχοι Αποκατάστασης και Λειτουργικής Επανένταξης 784 • Σχεδιασμός Προγράμματος 790 • Μείωση Κινδύνου Τραυματισμού και Υποτροπής 794•Συμπέρασμα 796

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23  Σχεδιασμός, Διάταξη και Οργάνωση του Χώρου Προπόνησης με Αντιστάσεις 799

Andrea Hudy, MA

Γενικές Πτυχές του Σχεδιασμού μιας Νέας Εγκατάστασης 800 • Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Προπόνησης 802 • Αξιολόγηση των Αναγκών του Αθλητικού Προγράμματος 803 • Σχεδιασμός Εγκατάστασης Προπόνησης 804•Διευθέτηση Εξοπλισμού σε Εγκατάσταση Προπόνησης 807 • Συντήρηση και Καθαρισμός Επιφανειών και Εξοπλισμού 809 • Συμπέρασμα 811

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Πολιτικές, Διαδικασίες και Νομικά Ζητήματα 819

Traci Statler, PhD, και Victor Brown, MS

Δήλωση Αποστολής και Στόχοι του Προγράμματος 820 • Αντικειμενικοί Σκοποί του Προγράμματος 821 • Προπονητική Ομάδα 822 • Νομικά Ζητήματα και Ζητήματα Δεοντολογίας 825 • Πολιτικές και Δραστηριότητες του Προσωπικού 831 • Διοίκηση Εγκαταστάσεων 834 • Σχεδιασμός και Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης 836 • Συμπέρασμα 838

 

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Μελέτης 841

Βιβλιογραφικές Αναφορές 842

Ευρετήριο 903