ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον δεν έχει αρχίσει η διαδικασία τιμολόγησης της παραγγελίας σας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας και να δείτε αν μπορείτε να την ακυρώσετε, θα πρέπει να επιλέξετε «Παραγγελίες», να αναζητήσετε την παραγγελία σας με τον κωδικό της.

Αν η παραγγελία σας δεν έχει περάσει στο στάδιο της τιμολόγησης, έχετε τη δυνατότητα να την ακυρώσετε αποστέλλοντας e-mail στο sales@konstadaras.gr.

Σε περίπτωση ακύρωσης και εφόσον έχουμε πιο πριν ενημερωθεί μέσω e-mail, θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από το KONSTADARAS.GR, όπου θα επιβεβαιώνεται η ακύρωση της παραγγελίας.

Επιστροφή Χρημάτων: Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων, το ποσό καταβάλλεται με τον τρόπο που έχει γίνει η πληρωμή για την αγορά του προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος απο το KONSTADARAS.GR εφόσον πρόκειται για επιστροφή προϊόντος, ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης ακύρωσης παραγγελίας.

Η εγγύηση των προϊόντων που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο του KONSTADARAS.GR είναι αυτή που καθορίζεται και δηλώνεται από τον κατασκευαστή του κάθε είδους.

Το KONSTADARAS.GR δεν προσφέρει καμία επιπλέον εγγύηση, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη προς τo KONSTADARAS.GR , η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος προς το KONSTADARAS.GR είναι η αποστολή από τον πελάτη e-mail στο info@konstadaras.gr εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής.

Το KONSTADARAS.GR δεν αποδέχεται, δεν επιτρέπει ή φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που ζητούνται σε διάστημα πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σημειώνεται ότι επιστροφές βιβλίων δε γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, το προϊόν αποστέλλεται κατευθείαν στον κατασκευαστή.

Το KONSTADARAS.GR δεν φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, για τυχόν ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται συσκευασμένα από τους προμηθευτές. Παρόλα αυτά διατηρείτε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω. Στην περίπτωση που επιστραφεί στο KONSTADARAS.GR , οποιοδήποτε προϊόν το οποίο δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, αυτό θα επιστρέφεται πίσω στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ίδιο.

Συμπληρώστε την φόρμα επιστροφής

Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών/ηλεκτρονικών βιβλίων (ebooks) γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή κάποια άλλη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των ψηφιακών εντύπων που λαμβάνει ο χρήστης σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα από αυτά όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό υπάρχει στα ψηφιακά/ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks) ανήκουν αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους δημιουργούς τους.

Το KONSTADARAS.GR δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο κάποιου ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook) αλλάξει κατόπιν σχετικής τροποποίησης από το δημιουργό του, το KONSTADARAS.GR δύναται να ενημερώσει το χρήστη εφόσον πρώτα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από τον εκδότη.

Η κατάσταση αυτή δεν δίδει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος.

To KONSTADARAS.GR δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες που μπορεί να παρουσιαστούν στον προσωπικό υπολογιστή ή τη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης του χρήστη, τόσο από κακή ή εσφαλμένη χρήση του προσφερόμενου προϊόντος, όσο και από δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο του ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eΒook) που λαμβάνει ο χρήστης.

Αλλαγή, ακύρωση ή επιστροφή οποιουδήποτε ψηφιακου προϊόντος (Ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook) ή Ψηφιακού ακουστικού βιβλίου (Αudiobook)) δεν γίνεται δεκτή.

Το παρασταστικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ΑΠΥ ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ΤΠΥ) για την αγορά ψηφιακών/ηλεκτρονικών βιβλίων (eBooks) αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται από το χρήστη στην παραγγελία του.