Περιγραφή

Το βιβλίο Ανατομία & Φυσιολογία Ομιλίας, Λόγου και Ακοής , παρέχει μία διαδοχική περιγραφή της ανατομίας και της φυσιολογίας που σχετίζονται με την ομιλία, τη γλώσσα και την ακοή. Προσφέρει βοηθητικό υλικό που ενισχύει σημαντικά τη διαδικασία της μάθησης. Στην έκδοση αυτή έχει τελειοποιηθεί η παρουσίαση της ανατομίας και της φυσιολογίας των αντίστοιχων θεμάτων υπό συζήτηση, ενώ αναγνωρίζονται και οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στα διάφορα πεδία της έρευνας.

Το κείμενο είναι οργανωμένο γύρω από τα τέσσερα «κλασικά» συστήματα της ομιλίας: το αναπνευστικό, το φωνητικό, το αρθρωτικό/αντηχητικό και το νευρικό σύστημα. Το αναπνευστικό σύστημα (που περιλαμβάνει τους πνεύμονες) παρέχει την «πηγή ενέργειας» για την ομιλία, ενώ το φωνητικό σύστημα (που περιλαμβάνει το λά- ρυγγα) παρέχει τη φώνηση. Το αρθρωτικό/αντηχητικό σύστημα τροποποιεί την ακουστική πηγή που παρέχει η φώνηση (ή άλλες κινήσεις), ώστε να παραχθούν οι ήχοι που αναγνωρίζουμε ως ομιλία. Το αρθρωτικό σύστημα ευθύνεται για τη μάσηση και την κατάποση, ένα όλο και σημαντικότερο τομέα στο πεδίο της λογοθεραπείας. Το νευρικό σύστημα μας επιτρέπει να ελέγχουμε τους μύες, να δεχόμαστε πληροφορίες και να τις ερμηνεύουμε. Τέλος, ο ακουστικός μηχανισμός επεξεργάζεται τα ακουστικά σήματα που σχετίζονται ή όχι με την ομιλία και τα οποία προσλαμβάνει ο ακροατής προσπαθώντας να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του.

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ
Η νέα αυτή έκδοση της Ανατομίας & Φυσιολογίας Ομιλίας, Λόγου και Ακοής περιλαμβάνει πολλές συναρπαστικές βελτιώσεις:
• Πλήρως αναθεωρημένη φυσιολογία της κατάποσης, που περιλαμβάνει πλέον αναθεωρημένες απόψεις για την ανάπτυξη του βρέφους, τα στάδια της κατάποσης και τις νευροφυσιολογικές βάσεις της διαδικασίας.
• Διευρυμένη συζήτηση για τα εργαλεία εκτίμησης όλων των συστημάτων της επικοινωνίας που αποκαλύπτει τον πλούτο των ερευνητικών δεδομένων σε κάθε πεδίο.
• Τα νέα ερευνητικά δεδομένα που καλύπτουν τις τελευταίες τάσεις και την τεχνολογία υπογραμμίζονται μέσω αναθεωρημένων ενοτήτων, οι οποίες καλύπτουν τη φυσιολογία της άρθρωσης και της ακοής, μαζί με το νέο και διευρυμένο περιεχόμενο για τις επιπτώσεις της γήρανσης, τη νευροαπεικόνιση και το μοντέλο DIVA.
• Έχουν προστεθεί πολλές νέες εικόνες, με επίκεντρο την ξεκάθαρη και ακριβή κατανόηση του κλασικού πλαισίου για τα συστήματα της ομιλίας, της γλώσσας και της ακοής.
• Τα πλαίσια με τις Κλινικές Σημειώσεις συνδέουν την ανατομία και τη φυσιολογία με τις διαταραχές που συναντούν οι λογοθεραπευτές και οι ακοολόγοι

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ

ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣΗ ΥΠΕΡΩΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ