Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας- Τόμος ΙΙ: Θεραπεία

Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας- Τόμος ΙΙ: Θεραπεία
Γεώργιος Φούρλας, Δημήτρης Μαρούσος

  • Εκδόσεις: Κωνσταντάρας
  • Κωδικός Προϊόντος: 9789606080470
  • Ημ. Έκδοσης: 2019/11
  • Σελίδες: 200
  • ISBN: 9789606080470
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο


  • 55,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 55,00€
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%


Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Θεραπεία 1
Κεφάλαιο 2: Η Γνωριμία με τον Λεξιπόντιξ στην Τρίτη Συνεδρία 9
Κεφάλαιο 3: Εικόνες Θεραπείας ανά Συνεδρία 19
3.1.  Εισαγωγή στο πλάνο θεραπείας
3.2. Αναλυτική περιγραφή πλάνου θεραπείας
3.3. Συνοπτικό πλάνο και σημειώσεις θεραπείας


Κεφάλαιο 4: Τα Μπλε Εργαλεία 65
4.1.  Θεραπευτικές Συμμαχίες στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ - Μπλε Εργαλεία
4.2. Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης Συμμαχίας
4.3. Στρατηγικές Ενδυνάμωσης Συμμαχίας
4.3.1.  Ο Αποκλειστικός Χρόνος ως Στρατηγική Ενδυνάμωσης Συμμαχίας
4.3.2.  Η Επιβράβευση ως Στρατηγική Ενδυνάμωσης Συμμαχίας
4.3.3.  Άλλες Στρατηγικές Ενδυνάμωσης Συμμαχίας
4.4. Διεύρυνση Συμμαχίας
4.5. Συμμαχία Εκπαιδευτικού


Κεφάλαιο 5: Τα Κόκκινα Εργαλεία 77
5.1.  Κλινικές Πρακτικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στην Ελάχιστη  Δομή

5.1.1.  Εισαγωγή εννοιών Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας
5.1.2.  Ανησυχόμετρο

5.1.3.  Αναγνώριση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψεων (ΑΑΣ)
5.1.4.  Αμφισβήτηση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψεων με τη χρήση του Απαντητή-Α
5.1.5.  Ανίχνευση Γνωστικών Παραποιήσεων – Αλλόκοτα Γυαλιά
5.1.6.  Σωκρατικού τύπου ερωτήσεις
5.2.   Κλινικές Πρακτικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στην Ευέλικτη Δομή – Αυτόνομα Πεδία Παρέμβασης
5.2.1. Ανταπάντηση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψεων - Απαντητής-Α
5.2.2. Αναδόμηση Αυτόματων Αρνητικών Σκέψεων μέσω Τροποποίησης - Τροποποιητής-Α
5.2.3. Έκθεση σε αγχογόνες περιστάσεις επικοινωνίας – Ποντικότσαρκες
5.2.4. Αναγνώριση Γνωστικών Παραποιήσεων - Αλλόκοτα Γυαλιά
5.2.5. Επίλυση Προβλήματος
5.2.6. Συμπεριφορικά Πειράματα Ελέγχου


Κεφάλαιο 6: Τα Κίτρινα Εργαλεία 99
6.1. Γενικές Αρχές Εφαρμογής των Κίτρινων Εργαλείων
6.2. Εκμάθηση Κίτρινων Εργαλείων
6.3. Τεχνικές πληροφορίες για τα Κίτρινα Εργαλεία: Ομιλία Αεροπλανάκι, Ομιλία Παρκούρ,
Ομιλία Λεωφορείο και Ομιλία Βα.Β.Ελ.
6.3.1.  Εύκολη Εκκίνηση (Easy Onset) - Ομιλία Αεροπλανάκι
6.3.2. Παύση (Pause) - Ομιλία Λεωφορείο
6.3.3. Μακρά-Συρτή Ομιλία (Prolonged Speech) - Ομιλία Παρκούρ
6.3.4. Εθελοντικός Τραυλισμός-  (Voluntary Stuttering) - Ομιλία Βα.Β.Ελ. 
6.4. Τεχνικές πληροφορίες για τα Κίτρινα Εργαλεία: Ομιλία Ριμπάουντ, Ομιλία Στιγμιαίου
Παρκούρ, Ομιλία Κασσάνδρας
6.4.1. Μετα-τροποποίηση ή Ακύρωση (Cancellation ή Post-block Modification) - Ομιλία Ριμπάουντ 6.4.2. Ένδο-τροποποίηση (In-block Modification)  - Ομιλία Στιγμιαίου Παρκούρ
6.4.3. Προ-τροποποίηση (Pre-block Modification  ή Preparatory Sets) - Ομιλία  Κασσάνδρας


Κεφάλαιο 7: Περιγραφή Πεδίων (ΠεΠε) 117
Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης Συμμαχίας 
Στρατηγικές Ενδυνάμωσης  Συμμαχίας 
Συμμαχία Εκπαιδευτικού 
Διεύρυνση Συμμαχίας 
Απαντητής Αρνητικών Σκέψεων (Απαντητής-Α)
Τροποποιητής Αρνητικών Σκέψεων (Τροποποιητής-Α)
Αναγνώριση Γνωστικών Παραποιήσεων (Αλλόκοτα Γυαλιά)
Έκθεση σε αγχογόνες περιστάσεις επικοινωνίας (Ποντικότσαρκες)
Επίλυση Προβλήματος 
Συμπεριφορικά Πειράματα Ελέγχου 
Εθελοντικός Τραυλισμός (Ομιλία Βα.Β.Ελ.)
Εύκολη Εκκίνηση (Ομιλία Αεροπλανάκι) 
Μακρά-Συρτή Ομιλία (Ομιλία Παρκούρ)
Παύση (Ομιλία Λεωφορείο)
Τροποποίηση Τραυλισμού (Ομιλίες: Ριμπάουντ, Στιγμιαίο Παρκούρ, Κασσάνδρας)


Κεφάλαιο 8: Υποστηρικτικό Υλικό 133


Κεφάλαιο 9: Προπονώντας Υπερήρωες και Συμμάχους – Ο Ρόλος του Θεραπευτή στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ 163
9.1.  Προσανατολισμός της θεραπείας στην προσδοκία της Συμμαχίας
9.2. Γλώσσα Αλλαγής - Ερωτήσεις Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση
9.3. Ανάδειξη Δυνάμεων Υπερήρωα και της Συμμαχίας του
9.4. Αναζήτηση και Διερεύνηση Στιγμών Επιτυχίας
9.5. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών
9.6. Χρήση Κλιμάκων


Επίλογος   171
Βιβλιογραφία  173
Γλωσσάρι Όρων  177
Παραρτήματα  183
Παράρτημα 1   183
Παράρτημα 2   185
Παράρτημα 3   187
Παράρτημα 4   189


Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε
Loading...